Schrijf aan Sybrand

Investeer in de toekomst

Uw brief aan Sybrand

We leven in een turbulente tijd. Overal ter wereld zien we groeiende instabiliteit, conflict, ongelijkheid en armoede. Aan de randen van Europa zitten miljoenen mensen vaak uitzichtloos vast in vluchtelingenkampen. Als gevolg van klimaatverandering zijn er steeds vaker natuurrampen en raken steeds meer mensen op drift vanwege langere en intensere droogte. De vele mensen die de afgelopen jaren op de vlucht zijn geslagen en onder andere naar Nederland kwamen, laten zien hoe de uitzichtloosheid dichtbij komt.

Nederland doet er juist nú goed aan om de grondoorzaken van instabiliteit – waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan – aan te pakken. Het wegnemen van de grondoorzaken van conflict, armoede en uitsluiting is ook goed voor Nederland. Investeren in de regio pakt niet alleen de grondoorzaken aan, maar het is uiteindelijk ook goedkoper en efficiënter dan symptoombestrijding.

Sinds 2010 heeft Nederland fors bezuinigd op internationale samenwerking. Hierdoor is er jarenlang minder geïnvesteerd in mensen en hun kans om een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Dit kost levens en versterkt de vicieuze cirkel van armoede en instabiliteit. Juist nu moet er in hen worden geïnvesteerd. De trend van alsmaar bezuinigen moeten we keren. Partijen tonen lef met hun besluit om internationale samenwerking te versterken.

Ook het CDA heeft zich hiervoor sterk gemaakt en de partij wil volgens zijn verkiezingsprogramma meer investeren in ontwikkeling. Dat is heel goed. We zouden echter ook graag zien dat CDA leider Sybrand Buma zich hiervoor publiekelijk uitspreekt.

Samen met u willen we hem een brief schrijven want zijn betrokkenheid is hard nodig in de komende weken. Niet alleen tijdens de campagne, maar juist ook tijdens de formatiebesprekingen daarna.

Sybrand